Nejčastější dotazy.

Je možné upravit rozměry haly?

Ano. Haly lze upravit na Vámi požadovaný rozměr tak, aby tvarem a rozmístěním stavebních výplní (okna, vrata, dveře) vyhověly Vámi požadovaným provozně technickým podmínkám.

Dodáváte dokumentaci pro stavební povolení?

Dokumentaci pro stavební povolení nedodáváme, protože součástí dokumentace pro stavební povolení je zakreslení objektu na pozemku, řešení příjezdových cest,  napojení na sítě aj. Toto vše je vhodnější řešit s projektantem znalým místních podmínek. Veškeré podklady týkající se naší dodávky haly či ocelové konstrukce samozřejmě dodáme. Stačí, když předáte projektantovi kontakt na nás a my budeme další technické věci řešit přímo s ním. Rovněž můžeme zajistit stavebni povolení subdodávkou.

Jaká je třeba stavební připravenost?

Pro montáž jsou nutné betonové patky či betonové pasy, sloužící pro kotvení sloupů. Sloupy jsou do patek kotveny mechanickými nebo chemickými kotvami (záleží na velkosti objektu). Do patek není nutné vkládat žádné další konstrukční prvky. Patky by měly být vzájemně nivelizovány. Velikost patek je určena statickým výpočtem provedeným s přihlédnutím k místním geologickým podmínkám.

Jak je řešeno napojení na spodní stavbu?

U zateplených plášťů je nutné napojit plášť na spodní stavbu tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Spodní hrana opláštění musí být  pod úrovní  čisté podlahy, kdy po zalití podlahy dojde k utěsnění  styku svislých a vodorovných konstrukcí. Další variantou  je zděný nebo prefabrikovaný sokl, přes který je zvenku opláštění přetaženo a zároveň sokl chrání v interiéru opláštění před mechanickým poškozením. U nezatepleného pláště je  důležité dbát na zajištění přirozeného větrání kvůli odvětrání vzdušné vlhkosti a bránit tím odkapávání zkondenzované vody.

Jak rychle jste schopni dodat halu?

Termín montáže se odvíjí od velikosti objektu, ročního období a momentálního vytížení výrobních a montážních kapacit. Dodací lhůta je cca 8-10 týdnů. V druhé polovině roku a zvláště pak před koncem roku se mohou dodací lhůty prodloužit vzhledem k většímu počtu objednávek.

Má smysl halu zateplovat, když ji nechci vytápět?

Zateplení haly funguje jako izolant i proti horku. Pokud tedy potřebujete, aby se Vám v letních měsících v hale neohříval tolik vzduch, pak má zateplení smysl.

Může se nezateplená hala rosit?

Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vznikne tzv. rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení. Opláštění nezatepleného systému TRAPEX je řešeno tak, aby docházelo k odvětrání vzdušné vlhkosti, nicméně při určitých nepříznivých klimatických podmínkách může dojít k rosení. Systém Trapex rovněž nabízí opláštění s anti kondenzační vrstvou.

Jak silné je zateplení?

Standardně je dodáváno zateplení izolačními panely s jádrem z polyuretanové pěny ve stěnách 80mm ,ve střeše 100mm. Variantou je složený plášť systému TRAPEX, pak je standardem 120mm minerální vaty ve stěnách a 160mm ve střeše.  Je možné dodat zateplení silnějším izolantem, avšak výše uvedené zateplení odpovídá požadavkům normy ČSN 730540-2 pro tepelnou ochranu budov.

Jakou má hala požární odolnost?

Ocelová konstrukce může být navržena na požární odolnost 15 min. Vznikne-li požadavek na vyšší požární odolnost, je nutné obložit konstrukci protipožárním obkladem. Zateplená stěna PUR panelem má požární odolnost 15min. Pokud je požadována vyšší požární odolnost je možné volit opláštění PIR panely. (Panely s minerální vatou) Plášť v nezatepleném provedení nemá žádnou požární odolnost.

Dodáváte montované haly, ocelové konstrukce na klíč?

Specializujeme se na návrh a výrobu montovaných hal a ocelových konstrukcí, proto nejsme schopni ve vlastní režii dodat halu na klíč. Dodávka haly formou subdodávek, cenu zbytečně navyšuje, vzhledem k vzdálenostem a zárukám.
Spodní stavba pro halu nevyžaduje žádné speciální úkony či znalosti nad rámec stavebního oboru
Proto není problém spolupracovat s Vámi vybranou stavební firmou. Totéž platí i pro ostatní řemesla. (elektroinstalace, vytápění, instalatérské práce aj.)

Doporučujeme vybírat zavedené firmy, nebo firmy, s kterými máte dobré zkušenosti.

Jaké jsou platební podmínky?

Standardní platební podmínky jsou následující:
  • 10% při podpisu smlouvy se splatností 10 dní
  • 40% po započetí montáže se splatností 7 dní
  • 50% po dokončení montáže a převzetí stavby se splatností 14 dní

Dá se hala přistavět k již stojícímu objektu?

Ano, halu lze napojit na stávající objekty, popřípadě je spojit propojovacím krčkem.

Dá se hala dodatečně zateplit?

Ano, halu lze dodatečně zateplit. Ať už naším systémem nebo svépomocí.

Dá se hala dodatečně rozšířit či prodloužit?

Ano, halu lze i dodatečně zateplit i rozšířit ve všech směrech.