Základní představa o funkčnosti a použití haly.

Představa

S největší pravděpodobností již nějakou základní představu o nové hale máte. Je nutné si ujasnit využití a účel za jakým je hala stavěna s ohledem na budoucí možnosti rozšíření nebo naopak omezení. Naše haly nejsou typové, proto je možné rozměr a tvar přizpůsobit Vašim potřebám.
Při úvahách o nové hale nezapomeňte na důležitá hlediska výstavby.

Po ujasnění představy Vás budou zajímat náklady na celou investici. ⋙

 1. osvětlení denním světlem
 2. přístupových cest jak pro personál, tak pro dopravu
 3. napojení na sítě
 4. možnosti budoucího rozšíření (je snazší a tudíž levnější halu prodloužit než rozšířit).
 1. Pokud zadáte půdorysné rozměry, jsou tyto počítány na osy nosných sloupů. Velikost profilů nosných sloupů závisí na velikosti haly a místu montáže.
 2. Výška stěny je počítána pod okap. Proto pokud požadujete vnitřní světlost např. 4m, výška haly musí být 4,3-4,5m, opět záleží na velikosti haly a místě montáže.
 3. Pokud uvažujete o doplnění haly jeřábem, nezapomeňte, že jeřáb samotný pro svůj pracovní prostor zabere 1-2m výšky haly. (podle typu)
 4. Haly, (pokud si nezadáte jinak), mají standardně sedlovou střechu, proto nezapomeňte, že se dá využít i prostor v sedle střechy.
 1. Plastová okna pevná - velmi dobrý izolant, vhodné tam kde je kladen důraz na pohledovou úroveň stavby.
 2. Plastová okna otvíravá – velmi dobrý izolant, možnost větrání
 3. Makrolon – dobrý izolant, vhodný jako prosvětlovací pásy např. do skladů
 4. Prosvětlovací desky v profilu fasádních nebo střešních plechů, nejlevnější varianta, nevyžaduje žádné nebo minimální pomocné konstrukce
 5. Rozměr a počet prosvětlovacích prvků je nutné volit z hlediska nároku provozu či využití haly.
 1. Dvoukřídlá - nejlevnější řešení vstupů, vrata je možné opatřit vstupními dveřmi.
 2. Sekční – možnost elektrického pohonu. Pozor sekční vrata potřebují pro svou funkci 30-50cm nadpraží (prostor nad vraty) Je nutné s tím počítat při zadávání výšky, zejména pokud jsou vrata umístěna v boční stěně.
 3. Velikost a počet vrat je nutné volit opět podle využití haly.
 4. Vrata pro vstup osob nebo pro osobní vozy, dostatečná výška 2m
 5. Vrata pro dodávky, výška cca 2-2,7m
 6. Vrata pro nákladní, vozy cca 2,5-3,5m
 7. Vrata pro kamiony, cca 3,8-4,5m