Příprava a realizace výstavby montované haly!

Pro výstavbu haly budete potřebovat stavební povolení, případně ohlášení stavby.

Vzhledem k tomu, že součástí projektu pro stavební povolení je zakreslení objektu na pozemek, přístupové cesty, velikost spodní stavby, rozvod tepla, vody, elektřiny aj. specifikace dané místem stavby a zakládacími podmínkami, je vhodné vyřízením této administrativy pověřit Vašeho projektanta, znalého místních poměrů.

Komunikace se stavebním úřadem bývá pak snazší.

Vaši představu o podobě haly konzultujte se zvoleným projektantem, případně přímo s námi. Je vhodné, aby projektant byl znalý místa stavby. Může Vás upozornit na možná úskalí výstavby haly, např. dopravní dostupnost (výjezd na silnici), požární odolnost objektu (skladování hořlavých materiálů, odstupu od sousedních pozemků) aj.

Předejte projektantům kontakt na nás, nebo nám kontakt na projekční kancelář. My budeme přímo s nimi řešit technické podrobnosti zamýšlené haly ( konstrukční řešení, napojení spodní stavby, způsob kotvení, modul nosných rámů, požární odolnost aj.)
Veškeré tyto činnosti provádíme zdarma a k ničemu Vás nezavazují.

Spodní stavba a velikost patek pro montáž rámů je navržena dle zakládacích podmínek v místě stavby. U větších celků Vám jako podklad pro výpočet zašleme statický výpočet účinků ocelové konstrukce do patek. U menších celků Vám zašleme hmotnost celé konstrukce včetně opláštění.

Statický výpočet dle Vašich požadavků se vytváří jen u závazných objednávek. Tento výpočet se nedá použít na jinou stavbu. Pokud nechcete zatím podepisovat smlouvu, můžeme Vám zaslat pro ilustraci statický výpočet obdobných rozměrů na již realizovanou stavbu.

V případě že statický výpočet potřebujete přesně pro Vaši halu, je nutné:

  1. Podepsat smlouvu, zaplatit zálohu a zaslat alespoň studii, ze  které jsou patrné přesné rozměry objektů a rozměry otvorů stavebních výplní.
    Umístění oken, vrat a dveří je nutné znát, aby zavětrovací prvky konstrukce nepřekážely jejich funkčnosti.
  2. Pokud nechcete halu zatím objednat, je možné statický výpočet objednat samostatně. V případě realizace haly naší firmou Vám pak bude cena za statický výpočet odečtena z celkové ceny.
  1. Pokud jsou všechny technické věci vyřešeny a odsouhlaseny, projekční kancelář začne vyřizovat stavební povolení.
  2. Pokud již víte, že stavební povolení dostanete, je vhodné podepsat smlouvu na dodávku haly.
  1. Smlouvu je vhodné podepsat,  pokud víte, že stavební úřad nebude mít námitky proti výstavbě haly. Stavební povolení trvá cca 1,5-2 měsíce. Doporučujeme výstavbu konzultovat s majiteli sousedních pozemků, aby Vás pak nepřekvapil jejich odmítavý postoj a možné zdržení celé stavby.
  2. Platební podmínky je možné domluvit individuálně. Standardně požadujeme po podpisu smlouvy 10% zálohy z domluvené ceny díla, 40% po navezení materiálu a započetí montáže, zbytek po předání objektu.
  3. Termín dodání objektu je cca 6-10 týdnů od podepsané smlouvy. Záleží na množství uzavřených objednávek a velikosti objektu.

Pro zkrácenou rekapitulaci všeho co potřebujete mít připravené, než se začne hala vyrábět, najdete zde. >>>