Ocelové konstrukce

Základní popis montovaných ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce montovaných hal jsou navrženy jako rámové. Velikosti  modulu haly (vzdálenosti jednotlivých rámů) je možné upravit a přizpůsobit  zadání investora. Používány jsou především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu. Zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování funkčních a pohledových nároků.

Rámy konstrukcí

Rámy ocelové konstrukce jsou sestaveny z válcovaných a lisovaných profilů spojených šroubovými spoji. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami. Každá jednotlivá zakázka ocelové konstrukce je dimenzována podle místa montáže pro příslušné sněhové pásmo. Některá pole ocelové konstrukce jsou vyztužena zavětrovacími táhly s napínacími šrouby. Jejich umístění a počet závisí na velikosti a způsobu zatížení konstrukce.

Prvky ocelových konstrukcí

Konstrukce a její prvky jsou voleny podle sněhového pásma, podle technických požadavků na provoz objektu a účelu, ke kterému bude ocelová konstrukce haly sloužit.

Kotvení

Ocelová konstrukce je kotvena do betonových základových patek kotvami přes patní plech sloupů. Kotvení je ve většině případů provedeno lepením závitových tyčí speciálním lepidlem ( tzv.
chemické kotvení) nebo jsou použity ocelové rozpěrné kotvy.  

Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Konstrukce je opatřena 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. Pro nátěry jsou používány barvy firmy Lankwitzer. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné ocelovou konstrukci žárově pozinkovat.

Požární odolnost ocelových konstrukcí

V případě požadavku na zvýšenou požární odolnost ocelové konstrukce, lze navrhnout konstrukci s odolností 15 min. Pokud je požadována vyšší požární odolnost je nutné opatřit konstrukci protipožárním nátěrem, nebo protipožárním obkladem. Druhou možností je vyrobit konstrukci z takových profilů, které splňují požadavky na protipožární odolnost i bez nátěru. Toto řešení je vhodnější zejména u konstrukcí o větších rozponech, kde se používají i ze statických důvodů silné profily, které požadovanou odolnost již splňují nebo jejichž záměna již nezpůsobí podstatnou změnu ceny.