Opláštění hal zatepleným pláštěm systému TRAPEX.

Složený plášť systému Trapex je tvořen interiérovou kazetou TK 600/100(140) šroubovanou (příp. přestřelenou) na ocelovou konstrukci. Do kazety je vkládána minerální vlna jako izolace. Celý systém uzavírá fasádní plech TR 35/207, který je šroubován do interiérové kazety.
Profily plechů

TR600/100(400) TR35/207
Inetriérová kazeta TR 600/100 Fasádní plech TR 35/270

Střešní složený plášť je tvořen nosným plechem např. TR 85/280 (typ plechu je dán zatížením a vzdáleností podpor) šroubovaným (při střeleným) do ocelové konstrukce. Další vrstvou směrem z interiéru je parotěsná folie přichycená k nosnému plechu distančními pozinkovanými profily Z. Mezi  tyto profily je vkládána minerální vlna jako izolace. Střechu uzavírá střešní vodonosný plech TR 44/333

TR 85/280 TR 44/333
Nosný plech TR 85/280 Střešní plech TR 44/333

Plechy systému Trapex jsou na konstrukci šroubovány nebo nastřelovány. Spoje mezi interiérovou kazetou a fasádním plechem, rovněž tak spoje mezi distančními profily a fasádním plechem jsou opatřeny izolační páskou pro přerušení tepelných mostů.
Jednotlivé styky stěn jsou lemovány rovným plechem. Spoje plechů jsou mezi sebou nýtovány nebo šroubovány.

Tepelně izolační vlastnosti minerální vlny

Síla tepelné izolace

Deklarovaný tepelný odpor RD(m2.K/W)

8cm

1,95

10cm

2,45

12cm

2,95

14cm

3,45