menu

Nejčastějčí dotazy

Otázky, na které se nejčastěji ptáte.

Logo Gametall a.s Gametall a.s
1. Jaká je potřeba stavební připravenost?

1. Jaká je potřeba stavební připravenost?

Pro montáž jsou nutné betonové patky či betonové pasy, sloužící pro kotvení sloupů. Sloupy jsou do patek kotveny mechanickými nebo chemickými kotvami (záleží na velkosti objektu). Do patek není nutné vkládat žádné další konstrukční prvky. Patky by měly být vzájemně nivelizovány. Velikost patek je určena statickým výpočtem provedeným s přihlédnutím k místním geologickým podmínkám.
2. Jak je řešeno napojení na spodní stavbu?

2. Jak je řešeno napojení na spodní stavbu?

U zateplených plášťů je nutné napojit plášť na spodní stavbu tak, aby nedocházelo k úniku tepla. Spodní hrana opláštění musí být  pod úrovní čisté podlahy, kdy po zalití podlahy dojde k utěsnění  styku svislých a vodorovných konstrukcí. Další variantou je zděný nebo prefabrikovaný sokl, přes který je zvenku opláštění přetaženo a zároveň sokl chrání v interiéru opláštění před mechanickým poškozením. U nezatepleného pláště je důležité dbát na zajištění přirozeného větrání kvůli odvětrání vzdušné vlhkosti a bránit tím odkapávání zkondenzované vody.
3. Má smysl halu zateplovat, když ji nechci vytápět?

3. Má smysl halu zateplovat, když ji nechci vytápět?

Zateplení haly funguje jako izolant i proti horku. Pokud tedy potřebujete, aby se Vám v letních měsících v hale neohříval tolik vzduch, pak má zateplení smysl.
4. Může se nezateplená hala rosit?

4. Může se nezateplená hala rosit?

Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vznikne tzv. rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení. Opláštění nezatepleného systému je řešeno tak, aby docházelo k odvětrání vzdušné vlhkosti, nicméně při určitých nepříznivých klimatických podmínkách může dojít k rosení. Systém střešních nezateplených plášťů rovněž nabízí opláštění s antikondenzační vrstvou.
5. Jak silné je zateplení?

5. Jak silné je zateplení?

Standardně je dodáváno zateplení izolačními panely s jádrem IPN (PUR) ve stěnách 80 mm ,ve střeše 100 mm. Je možné dodat zateplení i silnějším izolantem. Výše uvedené zateplení odpovídá požadavkům normy ČSN 730540-2 pro tepelnou ochranu budov.
6. Dá se hala přistavět k již stojícímu objektu?

6. Dá se hala přistavět k již stojícímu objektu?

Ano, halu lze napojit na stávající objekty, popřípadě je spojit propojovacím krčkem.
7. Jakou má hala požární odolnost?

7. Jakou má hala požární odolnost?

Ocelová konstrukce může být navržena na požární odolnost 15 min. Vznikne-li požadavek na vyšší požární odolnost, je nutné obložit konstrukci protipožárním obkladem. Zateplený plášť PUR panelem má požární odolnost 15 min. Pokud je požadována vyšší požární odolnost je možné volit opláštění s panely s minerální vatou nebo panel s pěnou QuadCore. Plášť v nezatepleném provedení nemá žádnou požární odolnost.
8. Dodáváte montované haly na klíč?

8. Dodáváte montované haly na klíč?

Specializujeme se na návrh a výrobu montovaných hal a ocelových konstrukcí, proto nejsme schopni ve vlastní režii dodat halu na klíč. Dodávka haly formou subdodávek zbytečně navyšuje cenu vzhledem k vzdálenostem a zárukám.
Spodní stavba pro halu nevyžaduje žádné speciální úkony či znalosti nad rámec stavebního oboru
Proto není problém spolupracovat s Vámi vybranou stavební firmou. Totéž platí i pro ostatní řemesla. (elektroinstalace, vytápění, instalatérské práce aj.
9. Dodáváte dokumentaci pro stavební povolení?

9. Dodáváte dokumentaci pro stavební povolení?

Dokumentaci pro stavební povolení nedodáváme, protože součástí dokumentace pro stavební povolení je zakreslení objektu na pozemku, řešení příjezdových cest, napojení na sítě aj. Toto vše je vhodnější řešit s projektantem znalým místních podmínek. Veškeré podklady týkající se naší dodávky haly či ocelové konstrukce samozřejmě dodáme. Stačí, když předáte projektantovi kontakt na nás a my budeme další technické věci řešit přímo s ním. Rovněž můžeme zajistit stavební povolení subdodávkou.
10. Jak rychle jste schopni dodat halu?

10. Jak rychle jste schopni dodat halu?

Termín montáže se odvíjí od velikosti objektu, ročního období a momentálního vytížení výrobních a montážních kapacit. Dodací lhůta je cca 8-14 týdnů. V druhé polovině roku, a zvláště pak před koncem roku se mohou dodací lhůty prodloužit vzhledem k většímu počtu objednávek.
11. Jaké jsou platební podmínky?

11. Jaké jsou platební podmínky?

  • 10% při podpisu smlouvy
  • 40% po započetí montáže
  • 50% po dokončení montáže
12. Jaké jsou záruční podmínky?

12. Jaké jsou záruční podmínky?

Naše standardní záruka na montovanou halu je 60 měsíců. Na ostatní dodávky (okna, vrata a jiné) dle záručních podmínek dodavatelů
13. Dá se hala dodatečně zateplit?

13. Dá se hala dodatečně zateplit?

Ano, halu lze dodatečně zateplit. Ať už naším systémem nebo svépomocí.
14. Dá se hala dodatečně rozšířit či prodloužit?

14. Dá se hala dodatečně rozšířit či prodloužit?

Ano, halu lze i dodatečně zateplit i rozšířit ve všech směrech.