Stavíme pro Vás již 26 let

Výběr dodavatele haly

Jak vybírat dodavatele montované haly?

Rádi bychom řekli, že jsme na trhu ti nejlepší, ale pravda je taková, že je zde dostatek kvalitních firem, mezi kterými můžete vybírat. Rovněž jsou však na trhu i firmy, které nedělají svoji práci dobře. Takže jak se na trhu alespoň trochu zorientovat? Samozřejmě nejlepší je doporučení, ale pokud nikoho takového neznáte?

Doporučujeme 5 údajů, které byste neměli přehlédnout

Platební podmínky

1. Platební podmínky

Solidní firma by si neměla účtovat vysokou zálohu v případě, že dosud nevykonala žádnou práci. V takové situaci je totiž zpochybněna solventnost daného podniku.

Výše ceny

2. Výše ceny

Výrazně nižší cenové nabídky mohou být způsobeny použitím nevhodných materiálů nebo využitím nekvalifikované pracovní síly. V tom horším případě se jedná o kombinaci obojího, proto je dobré si připomenout přísloví, „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“.
Rovněž můžete očekávat seriózní přístup od firem, které mají ceny veřejně přístupné.

Historie firmy

3. Historie firmy

V případě, že firma působí na trhu alespoň 10 let a neustále se pozvolna rozrůstá, dá se poměrně s velkou jistotou hovořit o solidní a stabilní společnosti.

Délka záruky

4. Délka záruky

Seriózní firma se Vám nebude bát dát dlouhou záruční dobu, protože si je vědoma, s jak kvalitním materiálem pracuje a jak schopná je její pracovní síla.

Výběr dodavatelů

5. Výběr dodavatelů

Je velmi důležité, s jakými dodavateli výrobce hal spolupracuje. Použité materiály a zpracování má velký vliv na životnost a funkčnost haly.

Je důležité mít projektanta?

Ano. Hned na počátku příprav Vám doporučujeme sehnat si schopného projektanta. Pomůže Vám dokreslit základní představu o Vaší hale a doladí ji s případným omezením ze strany norem a zákonů České republiky. Jestliže máte možnost zvolit projektanta z oblasti, ve které budete stavět, rozhodně tak učiňte, znalost místních podmínek se jistě bude hodit. Protože se většina projektantů už nějakou dobu v oboru pohybuje, vědí, jakým způsobem jednat s místním stavebním úřadem a Vy se tak vyvarujete možným nepříjemnostem.

Aby mohl projektant dokončit Váš projekt potřebný k získání stavebního povolení, je vhodné si vybrat dodavatele Vaší montované haly.

Návrh konstrukce, statický výpočet.

Téměř všechny námi dodávané haly jsou navrženy podle našeho vlastního statického výpočtu.

Snahou každého návrhu je vytvořit konstrukci co nejjednodušší a nejlehčí při dodržení všech požadavků a norem týkajících se návrhu ocelových konstrukcí. Tím přímo ovlivňujeme cenu konstrukce a rychlost výroby a montáže.

Půdorys haly Řezy haly Pohled na halu A Pohled na halu B

Kdy oslovit dodavatele spodní stavby?

V případě, že již máte vypracovaný projekt, můžete oslovit dodavatele pro spodní stavbu. I přestože bez stavebního povolení nemůžete začít se stavbou, oslovení tohoto dodavatele v předstihu Vám posléze umožní ušetřit až měsíc času. Také můžete oslovit dodavatele ostatních řemesel. Pokud "již víte“, že bude Vaše žádost na stavebním úřadě kladně vyřízena, nabízí se již teď možnost přistoupit k objednávkám a sladit jednotlivé termíny dodání.

Kam dále ?