menu

Skladové a výrobní haly

Poskytnout prostor pro výrobu a skladování jsou nejčastější funkce ocelových hal, častá je i kombinace těchto dvou požadavků v rámci jedné haly.

Logo Gametall a.s Gametall a.s
Přizpůsobení konstrukce
Možnost přizpůsobení konstrukce speciálním požadavkům investora je u jednotlivě navrhovaných výrobně skladových hal velmi široká. Jde většinou o rozměry volné plochy bez vnitřních sloupů, přitížení konstrukce technologiemi nebo mostovým jeřábem (příp. několika jeřáby), vytvoření prostoru pro zvláště vysoká zařízení v určitém prostoru výrobní či skladové haly, oddělení jednotlivých částí haly dle uspořádání výroby atd. Realizovali jsme již stovky výrobních či skladových hal pro tyto účely a můžeme doložit, že v podstatě u každého objektu bylo možné již při návrhu konstrukce a opláštění haly ovlivnit k lepšímu jak funkčnost (příp. pohledovou úroveň haly), tak ekonomickou stránku výstavby.
Varialbilita tvarů
Jelikož nejsme vůbec závislí na nějakém typovém provedení haly, můžeme respektovat přesné požadavky investora na velikost, tvar (vč. nepravidelného půdorysu s ohledem na tvar pozemku), vnitřní vestavby, mezistropy pro různá zatížení, samostatné objekty uvnitř haly nebo vnější přístavky (protažením střechy nebo připojením samostatného objektu spojovací částí haly), sloužící jako externí sklady, kompresorovny, pracoviště speciálních operací nebo jen zastřešení parkovacích stání.
Pomoc při návrhu
Pokud investor má zatím pouze varianty zadání, můžeme ho inspirovat k optimální volbě konečné podoby výrobní či skladové haly popsáním a prověřením obdobných řešení na již realizované hale. V dlouhé řadě námi postavených hal jsme se s velkou pravděpodobností s předloženými požadavky již setkali.
Více obrázků ve fotogalerii
skladova-hala skladova-hala skladova-hala skladova-hala
Více obrázků ve fotogalerii