menu

Zemědělské haly

Zemědělské provozy se v posledních letech čím dál častěji modernizují a rozšiřují pomocí výstavby ocelových hal.

Logo Gametall a.s Gametall a.s
Speciální úpravy povrchů
Při návrhu zemědělské haly plně vycházíme z požadované funkce haly. Tyto stavby se liší svým prostorovým uspořádáním, tvarem a zejména použitými materiály a úpravami povrchů podle toho, zda jde o skladovací halu pro sklizené plodiny nebo halu pro parkování, příp. servis zemědělské techniky. Další variantou jsou objekty pro ustájení zvířat, odchovny dobytka nebo jízdárny pro koně. Pro tyto haly je vhodné volit úpravu povrchu konstrukce i opláštění ve vyšší kvalitě. V dnešní době jsou již na trhu speciální materiály navržené pro toto použití. Časté jsou také požadavky na přestřešení hnojišť nebo celých dvorů, resp. manipulačních ploch.
Kondenzace vody
V návrhu konstrukce haly počítáme s úpravami nutnými k bezchybné funkci haly. Tzn. řešíme dle potřeby kondenzaci vody na střešním plášti, realizaci větracích štěrbin, ochranu stěnového opláštění před zvýšeným tlakem od skladovaného materiálu, dostatečně dimenzované vjezdové otvory (např. posuvnými vraty), průjezdnost haly, konstrukční i pohledové spojení se stávajícími objekty apod.
Návrch efektivního řešení
Se všemi uvedenými typy hal máme dostatek zkušeností. Pokud nás oslovíte již při návrhu haly, můžeme vám pomoci k co nejefektivnějšímu řešení při zachování všech požadavků vašeho zadání.
Více obrázků ve fotogalerii
zemedelska-hala zemedelska-hala zemedelska-hala zemedelska-hala
Více obrázků ve fotogalerii