menu

Projektové práce

Dobrá projektová příprava umožní plynulý průběh stavby, bez zbytečných časových a finančních nákladů

Logo Gametall a.s Gametall a.s

Je důležité mít projektanta?

U větších stavebních objektů je vhodné kontaktovat schopného projektanta. Pokud o nikom nevíte můžeme Vám někoho doporučit. Pomůže Vám dokreslit základní představu o Vaší hale a doladí ji s případným omezením ze strany norem a zákonů České republiky. Jestliže máte možnost zvolit projektanta z oblasti, ve které budete stavět, rozhodně tak učiňte, znalost místních podmínek se jistě bude hodit. Protože se většina projektantů už nějakou dobu v oboru pohybuje, vědí, jakým způsobem jednat s místním stavebním úřadem a Vy se tak vyvarujete možným nepříjemnostem.

Aby mohl projektant dokončit Váš projekt potřebný k získání stavebního povolení, je vhodné si vybrat dodavatele Vaší montované haly.

Návrh konstrukce, statický výpočet.

Téměř všechny námi dodávané haly jsou navrženy podle našeho vlastního statického výpočtu.

Snahou každého návrhu je vytvořit konstrukci co nejjednodušší a nejlehčí při dodržení všech požadavků a norem týkajících se návrhu ocelových konstrukcí. Tím přímo ovlivňujeme cenu konstrukce a rychlost výroby a montáže.

Půdorys haly Řezy haly Pohled na halu A Pohled na halu B